Finlands officiella statistik

Internationell prisjämförelse

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mat och alkoholfria drycker en femtedel dyrare i Finland än i EU i genomsnitt
20.6.2019
Enligt en prisjämförelse från år 2018 är konsumentpriserna på mat och alkoholfria drycker i Finland 20 procent högre än EU-genomsnittet. Inom EU är prisnivån högst i Danmark, där priset på en matkorg överstiger genomsnittet med 30 procent. Det förmånligaste EU-landet var Rumänien, där prisnivån för mat och alkoholfria drycker var omkring 35 procent under EU-genomsnittet. Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2018. Uppgifterna baserar sig på europeiska statistikbyrån Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Nästa offentliggörande:
22.6.2020

Beskrivning: Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs som ger priset på en korg med varor i två olika länder så att priset är exakt detsamma omräknat till en gemensam valuta. Med köpkraftspariteten mäter man pengarnas värde inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, internationell jämförelse, konsumentpriser, köpkraftsparitet, priser, prisjämförelse, prisnivåindex.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/index_sv.html