Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2014:12 2014:11 2013:12 2014:11 - 2014:12 % 2013:12 - 2014:12 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 156,1 157,7 158,4 -1,0 -1,5
Pohjarakennustyöt 135,6 136,0 137,5 -0,3 -1,4
Maarakennustyöt 160,8 161,8 160,2 -0,6 0,4
Kalliorakennustyöt 157,4 157,6 155,2 -0,2 1,4
Murskaustyöt 152,1 154,8 156,7 -1,7 -2,9
Päällystystyöt 159,0 165,4 176,8 -3,9 -10,0
Vesihuoltotyöt 151,5 153,2 154,1 -1,1 -1,7
Sillanrakennustyöt 167,5 168,0 164,8 -0,3 1,6
Hoito ja kunnossapito 1) 161,8 162,3 160,4 -0,3 0,9
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. joulukuu 2014, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/12/maku_2014_12_2015-01-19_tau_005_fi.html