Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:12 2014:11 2013:12 2014:11 - 2014:12 % 2013:12 - 2014:12 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,1 157,7 158,4 -1,0 -1,5
Grundbyggnadsarbeten 135,6 136,0 137,5 -0,3 -1,4
Jordbyggnadsarbeten 160,8 161,8 160,2 -0,6 0,4
Bergbyggnadsarbeten 157,4 157,6 155,2 -0,2 1,4
Krossarbeten 152,1 154,8 156,7 -1,7 -2,9
Beläggningsarbeten 159,0 165,4 176,8 -3,9 -10,0
Vattenförsörjningsarbeten 151,5 153,2 154,1 -1,1 -1,7
Brobyggnadsarbeten 167,5 168,0 164,8 -0,3 1,6
Skötsel och underhåll 1) 161,8 162,3 160,4 -0,3 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/12/maku_2014_12_2015-01-19_tau_005_sv.html