Finlands officiella statistik

Jordbyggnadskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,2 procent i october från året innan
25.11.2019
Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,2 procent från october år 2018 till october år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från -7,0 procent för beläggningar till 1,8 procent för bergkonstruktioner.

Nästa offentliggörande:
23.12.2019

Beskrivning: Jordbyggnadskostnadsindexet (MAKU) beskriver förändringar i de kostnader som uppkommer för företagare inom schaktningsbranschen vid förvärv och användning av insatser. Indextalen produceras efter delindex och insatsgrupp. Dessutom produceras exaktare indextal efter kostnadsbenämning i fråga om hela jordbyggnadsbranschen. M-, K-, S- och H-index som lämpar sig för entreprenörsavtal inom schaktningsbranschen har utarbetats för tidigare år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: byggande, index, jordbyggnad, jordbyggnadskostnadsindex, kostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats
23.2.2018
Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/index_sv.html