Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:01 2014:12 2014:01 2014:12 - 2015:01 % 2014:01 - 2015:01 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 109,9 110,8 113,3 -0,7 -2,9
Pohjarakenteet 108,6 108,4 110,5 0,2 -1,7
Maarakenteet 111,9 111,9 112,5 0,0 -0,5
Kalliorakenteet 114,3 113,8 113,5 0,4 0,7
Päällysteet 101,7 107,5 119,7 -5,4 -15,0
Kunnallistekniset järjestelmät 109,9 110,5 113,2 -0,5 -2,9
Betonirakenteet 113,8 114,0 113,4 -0,1 0,4
Tekniset ja muut järjestelmät 105,8 106,0 107,4 -0,2 -1,5
Murskaustyöt 1) 109,1 109,3 112,9 -0,2 -3,4
Teiden ylläpito 1) 112,4 112,3 112,1 0,1 0,3
Katujen ylläpito 1) 112,1 112,1 112,5 0,0 -0,3
Ratojen ylläpito 1) 110,8 110,7 112,2 0,1 -1,3
Ylläpito yhteensä 1) 111,9 111,8 112,3 0,1 -0,3
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. tammikuu 2015, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/01/maku_2015_01_2015-02-18_tau_001_fi.html