Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:01 2014:12 2014:01 2014:12 - 2015:01 % 2014:01 - 2015:01 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,9 110,8 113,3 -0,7 -2,9
Geokonstruktioner 108,6 108,4 110,5 0,2 -1,7
Markkonstruktioner 111,9 111,9 112,5 0,0 -0,5
Bergkonstruktioner 114,3 113,8 113,5 0,4 0,7
Beläggningar 101,7 107,5 119,7 -5,4 -15,0
Kommunaltekniska system 109,9 110,5 113,2 -0,5 -2,9
Betongkonstruktioner 113,8 114,0 113,4 -0,1 0,4
Tekniska och andra system 105,8 106,0 107,4 -0,2 -1,5
Krossarbeten 1) 109,1 109,3 112,9 -0,2 -3,4
Vägunderhåll 1) 112,4 112,3 112,1 0,1 0,3
Gatuunderhåll 1) 112,1 112,1 112,5 0,0 -0,3
Banunderhåll 1) 110,8 110,7 112,2 0,1 -1,3
Underhåll, totalt 1) 111,9 111,8 112,3 0,1 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/01/maku_2015_01_2015-02-18_tau_001_sv.html