Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,8 109,7 113,1 1,0 -2,0
Pohjarakenteet 108,7 108,9 110,0 -0,2 -1,2
Maarakenteet 112,9 112,6 112,3 0,3 0,5
Kalliorakenteet 115,1 114,7 113,5 0,3 1,4
Päällysteet 103,2 96,7 119,6 6,7 -13,7
Kunnallistekniset järjestelmät 111,0 110,7 112,4 0,3 -1,3
Betonirakenteet 114,1 113,5 113,8 0,5 0,2
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 106,1 107,3 0,2 -1,0
Murskaustyöt 1) 111,0 110,8 112,5 0,2 -1,3
Teiden ylläpito 1) 113,0 112,5 111,8 0,5 1,1
Katujen ylläpito 1) 113,0 112,5 112,2 0,4 0,7
Ratojen ylläpito 1) 111,8 111,6 111,9 0,2 -0,2
Ylläpito yhteensä 1) 112,7 112,3 112,0 0,4 0,7
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_001_fi.html