Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,8 109,7 113,1 1,0 -2,0
Geokonstruktioner 108,7 108,9 110,0 -0,2 -1,2
Markkonstruktioner 112,9 112,6 112,3 0,3 0,5
Bergkonstruktioner 115,1 114,7 113,5 0,3 1,4
Beläggningar 103,2 96,7 119,6 6,7 -13,7
Kommunaltekniska system 111,0 110,7 112,4 0,3 -1,3
Betongkonstruktioner 114,1 113,5 113,8 0,5 0,2
Tekniska och andra system 106,3 106,1 107,3 0,2 -1,0
Krossarbeten 1) 111,0 110,8 112,5 0,2 -1,3
Vägunderhåll 1) 113,0 112,5 111,8 0,5 1,1
Gatuunderhåll 1) 113,0 112,5 112,2 0,4 0,7
Banunderhåll 1) 111,8 111,6 111,9 0,2 -0,2
Underhåll, totalt 1) 112,7 112,3 112,0 0,4 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_001_sv.html