Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 156,1 154,5 159,4 1,0 -2,0
Pohjarakennustyöt 136,0 136,3 137,6 -0,2 -1,2
Maarakennustyöt 162,3 161,9 161,5 0,3 0,5
Kalliorakennustyöt 159,1 158,6 156,9 0,3 1,4
Murskaustyöt 154,5 154,2 156,6 0,2 -1,3
Päällystystyöt 152,8 143,2 177,0 6,7 -13,7
Vesihuoltotyöt 152,1 151,7 154,1 0,3 -1,3
Sillanrakennustyöt 167,6 166,8 167,3 0,5 0,2
Hoito ja kunnossapito 1) 163,0 162,2 161,2 0,5 1,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_005_fi.html