Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,1 154,5 159,4 1,0 -2,0
Grundbyggnadsarbeten 136,0 136,3 137,6 -0,2 -1,2
Jordbyggnadsarbeten 162,3 161,9 161,5 0,3 0,5
Bergbyggnadsarbeten 159,1 158,6 156,9 0,3 1,4
Krossarbeten 154,5 154,2 156,6 0,2 -1,3
Beläggningsarbeten 152,8 143,2 177,0 6,7 -13,7
Vattenförsörjningsarbeten 152,1 151,7 154,1 0,3 -1,3
Brobyggnadsarbeten 167,6 166,8 167,3 0,5 0,2
Skötsel och underhåll 1) 163,0 162,2 161,2 0,5 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_005_sv.html