Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, heinäkuu

Liitetaulukko 6. M-, K-, S- ja H-indeksit 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman sillanrakennustyötä ja työvoimakustannuksia 153,6 151,4 159,0 1,4 -3,4
K-indeksi, Kalliorakennustyön indeksi ilman työvoimakustannuksia 164,3 163,6 161,3 0,5 1,9
S-indeksi, Sillanrakennustyön indeksi ilman työvoimakustannuksia 174,8 173,6 175,2 0,7 -0,2
H-indeksi, Hoidon ja kunnossapidon indeksi ilman työvoimakustannuksia 166,2 165,4 164,6 0,5 1,0

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 6. M-, K-, S- ja H-indeksit 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_006_fi.html