Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 153,6 151,4 159,0 1,4 -3,4
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 164,3 163,6 161,3 0,5 1,9
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 174,8 173,6 175,2 0,7 -0,2
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 166,2 165,4 164,6 0,5 1,0

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_006_sv.html