Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, marraskuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 135,4 135,3 137,7 0,1 -1,6
Pohjarakenteet 123,8 123,6 125,0 0,2 -0,9
Maarakenteet 137,3 136,9 137,2 0,3 0,1
Kalliorakenteet 138,9 138,0 136,0 0,6 2,1
Päällysteet 138,4 140,3 158,1 -1,4 -12,5
Kunnallistekniset järjestelmät 132,7 132,2 133,3 0,3 -0,5
Betonirakenteet 137,1 136,5 135,4 0,4 1,2
Muut tekniset järjestelmät 122,3 122,1 123,3 0,2 -0,8
Murskaustyöt 1) 131,7 131,5 133,0 0,2 -1,0
Kunnossapito 1) 137,2 137,8 136,8 -0,4 0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 (Korjattu 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_003_fi.html