Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2005=100 Indextal 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,4 135,3 137,7 0,1 -1,6
Geokonstruktioner 123,8 123,6 125,0 0,2 -0,9
Markkonstruktioner 137,3 136,9 137,2 0,3 0,1
Bergkonstruktioner 138,9 138,0 136,0 0,6 2,1
Beläggningar 138,4 140,3 158,1 -1,4 -12,5
Kommunaltekniska system 132,7 132,2 133,3 0,3 -0,5
Betongkonstruktioner 137,1 136,5 135,4 0,4 1,2
Övriga tekniska system 122,3 122,1 123,3 0,2 -0,8
Krossarbeten 1) 131,7 131,5 133,0 0,2 -1,0
Underhåll 1) 137,2 137,8 136,8 -0,4 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_003_sv.html