Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 135,9 136,0 137,8 -0,1 -1,4
Pohjarakenteet 124,9 125,3 124,4 -0,3 0,4
Maarakenteet 136,7 137,0 137,1 -0,2 -0,2
Kalliorakenteet 138,9 139,4 136,7 -0,3 1,6
Päällysteet 142,8 141,1 158,9 1,3 -10,1
Kunnallistekniset järjestelmät 132,2 132,5 133,3 -0,2 -0,8
Betonirakenteet 137,9 138,5 137,2 -0,5 0,5
Muut tekniset järjestelmät 122,1 122,2 122,5 -0,1 -0,3
Murskaustyöt 1) 131,3 131,9 133,0 -0,4 -1,2
Kunnossapito 1) 137,2 137,6 137,0 -0,3 0,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_003_fi.html