Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,9 136,0 137,8 -0,1 -1,4
Geokonstruktioner 124,9 125,3 124,4 -0,3 0,4
Markkonstruktioner 136,7 137,0 137,1 -0,2 -0,2
Bergkonstruktioner 138,9 139,4 136,7 -0,3 1,6
Beläggningar 142,8 141,1 158,9 1,3 -10,1
Kommunaltekniska system 132,2 132,5 133,3 -0,2 -0,8
Betongkonstruktioner 137,9 138,5 137,2 -0,5 0,5
Övriga tekniska system 122,1 122,2 122,5 -0,1 -0,3
Krossarbeten 1) 131,3 131,9 133,0 -0,4 -1,2
Underhåll 1) 137,2 137,6 137,0 -0,3 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_003_sv.html