Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:09 2015:08 2014:09 2015:08 - 2015:09 % 2014:09 - 2015:09 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 154,2 155,3 158,7 -0,7 -2,8
Pohjarakennustyöt 138,6 137,5 136,0 0,8 1,9
Maarakennustyöt 160,2 160,1 161,7 0,1 -0,9
Kalliorakennustyöt 160,8 160,9 157,7 -0,1 1,9
Murskaustyöt 151,8 151,7 155,8 0,0 -2,6
Päällystystyöt 138,5 147,6 172,8 -6,1 -19,8
Vesihuoltotyöt 152,8 152,4 153,3 0,3 -0,3
Sillanrakennustyöt 169,0 170,3 168,6 -0,8 0,2
Hoito ja kunnossapito 1) 162,0 162,2 162,2 -0,1 -0,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. syyskuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/09/maku_2015_09_2015-10-19_tau_005_fi.html