Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:09 2015:08 2014:09 2015:08 - 2015:09 % 2014:09 - 2015:09 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 154,2 155,3 158,7 -0,7 -2,8
Grundbyggnadsarbeten 138,6 137,5 136,0 0,8 1,9
Jordbyggnadsarbeten 160,2 160,1 161,7 0,1 -0,9
Bergbyggnadsarbeten 160,8 160,9 157,7 -0,1 1,9
Krossarbeten 151,8 151,7 155,8 0,0 -2,6
Beläggningsarbeten 138,5 147,6 172,8 -6,1 -19,8
Vattenförsörjningsarbeten 152,8 152,4 153,3 0,3 -0,3
Brobyggnadsarbeten 169,0 170,3 168,6 -0,8 0,2
Skötsel och underhåll 1) 162,0 162,2 162,2 -0,1 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/09/maku_2015_09_2015-10-19_tau_005_sv.html