Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:10 2015:09 2014:10 2015:09 - 2015:10 % 2014:10 - 2015:10 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 109,1 109,4 112,7 -0,3 -3,2
Pohjarakenteet 110,6 110,8 108,7 -0,2 1,7
Maarakenteet 111,6 111,5 112,5 0,1 -0,8
Kalliorakenteet 114,8 116,3 113,9 -1,3 0,8
Päällysteet 92,8 93,6 116,7 -0,9 -20,4
Kunnallistekniset järjestelmät 111,4 111,5 112,3 -0,0 -0,7
Betonirakenteet 114,6 115,0 115,0 -0,4 -0,3
Tekniset ja muut järjestelmät 105,7 105,9 106,4 -0,1 -0,7
Murskaustyöt 1) 109,1 109,0 111,4 0,1 -2,0
Teiden ylläpito 1) 112,2 112,4 112,7 -0,1 -0,4
Katujen ylläpito 1) 112,0 112,1 112,8 -0,1 -0,7
Ratojen ylläpito 1) 111,0 111,1 111,5 -0,0 -0,4
Ylläpito yhteensä 1) 111,9 112,0 112,5 -0,1 -0,6
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2015, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/10/maku_2015_10_2015-11-18_tau_001_fi.html