Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:10 2015:09 2014:10 2015:09 - 2015:10 % 2014:10 - 2015:10 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,1 109,4 112,7 -0,3 -3,2
Geokonstruktioner 110,6 110,8 108,7 -0,2 1,7
Markkonstruktioner 111,6 111,5 112,5 0,1 -0,8
Bergkonstruktioner 114,8 116,3 113,9 -1,3 0,8
Beläggningar 92,8 93,6 116,7 -0,9 -20,4
Kommunaltekniska system 111,4 111,5 112,3 -0,0 -0,7
Betongkonstruktioner 114,6 115,0 115,0 -0,4 -0,3
Tekniska och andra system 105,7 105,9 106,4 -0,1 -0,7
Krossarbeten 1) 109,1 109,0 111,4 0,1 -2,0
Vägunderhåll 1) 112,2 112,4 112,7 -0,1 -0,4
Gatuunderhåll 1) 112,0 112,1 112,8 -0,1 -0,7
Banunderhåll 1) 111,0 111,1 111,5 -0,0 -0,4
Underhåll, totalt 1) 111,9 112,0 112,5 -0,1 -0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/10/maku_2015_10_2015-11-18_tau_001_sv.html