Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:10 2015:09 2014:10 2015:09 - 2015:10 % 2014:10 - 2015:10 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 153,7 154,2 158,8 -0,3 -3,2
Pohjarakennustyöt 138,3 138,6 136,0 -0,2 1,7
Maarakennustyöt 160,3 160,2 161,7 0,1 -0,8
Kalliorakennustyöt 158,8 160,8 157,5 -1,3 0,8
Murskaustyöt 151,9 151,8 155,0 0,1 -2,0
Päällystystyöt 137,4 138,5 172,7 -0,9 -20,5
Vesihuoltotyöt 152,8 152,8 153,9 -0,0 -0,7
Sillanrakennustyöt 168,4 169,0 168,9 -0,4 -0,3
Hoito ja kunnossapito 1) 161,8 162,0 162,5 -0,1 -0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/10/maku_2015_10_2015-11-18_tau_005_fi.html