Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:10 2015:09 2014:10 2015:09 - 2015:10 % 2014:10 - 2015:10 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 153,7 154,2 158,8 -0,3 -3,2
Grundbyggnadsarbeten 138,3 138,6 136,0 -0,2 1,7
Jordbyggnadsarbeten 160,3 160,2 161,7 0,1 -0,8
Bergbyggnadsarbeten 158,8 160,8 157,5 -1,3 0,8
Krossarbeten 151,9 151,8 155,0 0,1 -2,0
Beläggningsarbeten 137,4 138,5 172,7 -0,9 -20,5
Vattenförsörjningsarbeten 152,8 152,8 153,9 -0,0 -0,7
Brobyggnadsarbeten 168,4 169,0 168,9 -0,4 -0,3
Skötsel och underhåll 1) 161,8 162,0 162,5 -0,1 -0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/10/maku_2015_10_2015-11-18_tau_005_sv.html