Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:11 2015:10 2014:11 2015:10 - 2015:11 % 2014:11 - 2015:11 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 133,1 133,2 136,6 -0,0 -2,5
Pohjarakenteet 125,7 125,7 123,6 0,0 1,7
Maarakenteet 135,1 135,2 136,5 -0,1 -1,0
Kalliorakenteet 137,7 137,7 136,7 0,0 0,7
Päällysteet 125,8 126,1 151,9 -0,2 -17,2
Kunnallistekniset järjestelmät 133,2 132,8 133,1 0,3 0,1
Betonirakenteet 137,3 137,1 136,8 0,1 0,4
Muut tekniset järjestelmät 121,4 121,5 122,3 -0,1 -0,7
Murskaustyöt 1) 129,3 129,3 131,7 0,1 -1,8
Kunnossapito 1) 136,8 136,8 137,2 -0,0 -0,3
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. marraskuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tau_003_fi.html