Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:11 2015:10 2014:11 2015:10 - 2015:11 % 2014:11 - 2015:11 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 133,1 133,2 136,6 -0,0 -2,5
Geokonstruktioner 125,7 125,7 123,6 0,0 1,7
Markkonstruktioner 135,1 135,2 136,5 -0,1 -1,0
Bergkonstruktioner 137,7 137,7 136,7 0,0 0,7
Beläggningar 125,8 126,1 151,9 -0,2 -17,2
Kommunaltekniska system 133,2 132,8 133,1 0,3 0,1
Betongkonstruktioner 137,3 137,1 136,8 0,1 0,4
Övriga tekniska system 121,4 121,5 122,3 -0,1 -0,7
Krossarbeten 1) 129,3 129,3 131,7 0,1 -1,8
Underhåll 1) 136,8 136,8 137,2 -0,0 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tau_003_sv.html