Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, elokuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:12 2015:11 2014:12 2015:11 - 2015:12 % 2014:12 - 2015:12 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 153,5 153,7 156,1 -0,1 -1,7
Pohjarakennustyöt 137,8 138,3 135,6 -0,3 1,7
Maarakennustyöt 159,4 160,2 160,8 -0,5 -0,9
Kalliorakennustyöt 158,5 158,8 157,4 -0,1 0,7
Murskaustyöt 149,9 152,0 152,1 -1,4 -1,5
Päällystystyöt 139,3 137,0 159,0 1,7 -12,4
Vesihuoltotyöt 152,3 153,2 151,5 -0,6 0,5
Sillanrakennustyöt 168,4 168,6 167,5 -0,1 0,6
Hoito ja kunnossapito 1) 161,6 161,7 161,8 -0,1 -0,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.01.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. joulukuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/12/maku_2015_12_2016-01-25_tau_005_fi.html