Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:12 2015:11 2014:12 2015:11 - 2015:12 % 2014:12 - 2015:12 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 153,5 153,7 156,1 -0,1 -1,7
Grundbyggnadsarbeten 137,8 138,3 135,6 -0,3 1,7
Jordbyggnadsarbeten 159,4 160,2 160,8 -0,5 -0,9
Bergbyggnadsarbeten 158,5 158,8 157,4 -0,1 0,7
Krossarbeten 149,9 152,0 152,1 -1,4 -1,5
Beläggningsarbeten 139,3 137,0 159,0 1,7 -12,4
Vattenförsörjningsarbeten 152,3 153,2 151,5 -0,6 0,5
Brobyggnadsarbeten 168,4 168,6 167,5 -0,1 0,6
Skötsel och underhåll 1) 161,6 161,7 161,8 -0,1 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/12/maku_2015_12_2016-01-25_tau_005_sv.html