Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2021, helmikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2016:01 2015:12 2015:01 2015:12 - 2016:01 % 2015:01 - 2016:01 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 151,8 153,5 154,9 -1,1 -2,0
Pohjarakennustyöt 137,2 137,8 135,9 -0,4 1,0
Maarakennustyöt 158,6 159,4 160,8 -0,5 -1,4
Kalliorakennustyöt 156,9 158,5 158,1 -1,0 -0,7
Murskaustyöt 148,7 149,9 151,9 -0,8 -2,1
Päällystystyöt 132,2 139,3 150,5 -5,1 -12,2
Vesihuoltotyöt 151,6 152,3 150,7 -0,4 0,6
Sillanrakennustyöt 167,1 168,4 167,3 -0,8 -0,1
Hoito ja kunnossapito 1) 159,5 161,6 162,0 -1,3 -1,6
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. tammikuu 2016, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2016/01/maku_2016_01_2016-02-23_tau_005_fi.html