Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2016:01 2015:12 2015:01 2015:12 - 2016:01 % 2015:01 - 2016:01 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 151,8 153,5 154,9 -1,1 -2,0
Grundbyggnadsarbeten 137,2 137,8 135,9 -0,4 1,0
Jordbyggnadsarbeten 158,6 159,4 160,8 -0,5 -1,4
Bergbyggnadsarbeten 156,9 158,5 158,1 -1,0 -0,7
Krossarbeten 148,7 149,9 151,9 -0,8 -2,1
Beläggningsarbeten 132,2 139,3 150,5 -5,1 -12,2
Vattenförsörjningsarbeten 151,6 152,3 150,7 -0,4 0,6
Brobyggnadsarbeten 167,1 168,4 167,3 -0,8 -0,1
Skötsel och underhåll 1) 159,5 161,6 162,0 -1,3 -1,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/01/maku_2016_01_2016-02-23_tau_005_sv.html