6. Lapsen asemassa olevien nuorten osuus ennallaan

Lasten kotoa lähdön muuttumisesta on vaikeaa saada tarkkaa kuvaa, koska aikaisemmin opiskelijoita ei otettu vakituisesti asumaan opiskelupaikkakunnille. He olivat virallisesti kirjoilla vanhempiensa luona. Vuoden 1994 kesäkuussa tuli voimaan laki, joka oikeutti jokaisen valitsemaan virallisen asuinkuntansa. Muuttoliiketilastoihin lain muutos vaikutti vuosikymmenen loppuun asti kuitenkin vaimeten loppua kohden.

Lasten kotoa lähtöä kuvataan seuraavaksi perheessä lapsen asemassa olevien määrällä. Perheen lapsi voi tosin jäädä kotiin asumaan ja tuoda puolison kanssaan asumaan tai saada lapsen, jolloin nuori perheenperustaja ei ole tilastoissa enää vanhempiensa perheessä lapsen asemassa, vaan omassa perheessään aikuisena. Tällainen asumismuoto on tosin erittäin harvinainen Suomessa. Jo ennen kotikuntalakia vuodesta 1985 vuoteen 1993 lapsen asemassa olevien prosenttiosuus nuorisosta putosi jyrkästi. Myös lain voimaantulon jälkeen heidän osuutensa edelleen pieneni vuoteen 2013 asti, minkä jälkeen prosenttiosuus suureni kahdella kymmenyksellä. Vuonna 2017 lapsen asemassa olevien nuorten suhteellinen osuus ikäryhmästä ei muuttunut edellisestä vuodesta.

Taulukko 10. Lapsen asemassa olevat 20–24-vuotiaat nuoret 1985–2017

Vuosi 20–24-vuotiaita Asuu vanhempiensa luona Vanhempien luona
asuvien osuus
kaikista, %
Yhteen-
Miehet Naiset Yhteen-
Miehet Naiset Yhteen-
Miehet Naiset
1985 377 267 192 738 184 529 203 186 126 280 76 906 53,9 65,5 41,7
1990 343 608 175 039 168 569 165 754 103 971 61 783 48,2 59,4 36,7
1995 305 051 156 008 149 043 126 448 79 642 46 806 41,5 51,0 31,4
2000 327 230 167 084 160 146 109 510 70 895 38 615 33,5 42,4 24,1
2005 333 936 170 710 163 226 96 473 63 875 32 598 28,9 37,4 20,0
2010 327 780 167 817 159 963 85 967 56 185 29 782 26,2 33,5 18,6
2011 332 881 170 256 162 625 85 742 55 810 29 932 25,8 32,8 18,4
2012 339 758 173 775 165 983 85 892 56 027 29 865 25,3 32,2 18,0
2013 340 871 174 276 166 595 85 676 55 532 30 144 25,1 31,9 18,1
2014 342 086 174 762 167 324 86 739 56 113 30 626 25,3 32,1 18,3
2015 339 216 173 332 165 884 85 797 55 361 30 436 25,3 31,9 18,3
2016 335 040 171 797 163 243 83 774 54 126 29 648 25,0 31,5 18,2
2017 327 752 168 014 159 738 81 941 52 938 29 003 25,0 31,5 18,2

Nuoret naiset lähtevät kotoa aikaisemmin kuin nuoret miehet. Nykyään 67 prosenttia naisista on lähtenyt kotoa 20-vuotiaana, miehistä 45 prosenttia. Naisten osuus pieneni prosenttiyksiköllä edellisvuodesta ja miesten osuus pysyi ennallaan.

Kuvio 11. 18–30-vuotiaat miehet perheaseman mukaan 2017

Kuvio 11. 18–30-vuotiaat miehet perheaseman mukaan 2017

Kuvio 12. 18–30-vuotiaat naiset perheaseman mukaan 2017

Kuvio 12. 18–30-vuotiaat naiset perheaseman mukaan 2017

Suomessa on noin 54 000 henkilöä, jotka ovat täyttäneet 30 vuotta ja ovat perheessään lapsen asemassa. Heistä 75 prosenttia on miehiä. Tällaisten lapsen asemassa olevien vähintään 30-vuotiaiden henkilöiden määrä on kuitenkin vähentynyt edellisvuodesta.


Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017, 6. Lapsen asemassa olevien nuorten osuus ennallaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_kat_006_fi.html