Liitetaulukko 13. Perheet lasten ikäryhmien ja perhetyypin mukaan 31.12.2017

Per-
heessä
ikä-
ryhmän
lapsia
Perhetyyppi
Perhe-
tyypit
yhteensä
Kahden
vanhemman
perheet
Avio-
liitto 1)
Avo-
liitto
Yhden
vanhemman
perheet
Äiti
ja
lapsia
Isä
ja
lapsia
0-2 142 826 126 161 82 409 43 752 16 665 16 119 546
0-3 180 980 157 449 105 079 52 370 23 531 22 496 1 035
0-6 279 257 234 169 163 399 70 770 45 088 41 798 3 290
0-16 541 303 424 483 316 231 108 252 116 820 100 945 15 875
0-17 565 855 441 275 330 210 111 065 124 580 106 939 17 641
0-24 651 834 500 671 380 444 120 227 151 163 126 272 24 891
0-29 672 225 514 058 392 263 121 795 158 167 131 190 26 977
0-79 720 776 535 700 412 466 123 234 185 076 152 460 32 616
3-4 112 014 94 738 70 357 24 381 17 276 16 055 1 221
3-6 195 737 162 073 121 620 40 453 33 664 30 755 2 909
5-6 116 004 95 711 74 373 21 338 20 293 18 323 1 970
5-14 374 429 290 660 228 390 62 270 83 769 72 111 11 658
7-8 117 982 95 654 76 299 19 355 22 328 19 768 2 560
7-10 200 081 159 398 126 990 32 408 40 683 35 635 5 048
7-12 263 753 206 962 164 887 42 075 56 791 49 219 7 572
7-15 346 221 265 900 212 456 53 444 80 321 68 379 11 942
7-17 397 772 301 460 241 712 59 748 96 312 80 928 15 384
9-12 196 612 154 067 124 902 29 165 42 545 36 656 5 889
13-15 153 387 116 878 96 990 19 888 36 509 30 590 5 919
16-17 105 242 78 502 66 253 12 249 26 740 21 882 4 858
18-20 105 622 79 176 67 745 11 431 26 446 20 698 5 748
18-24 145 342 107 126 91 714 15 412 38 216 29 180 9 036
18-29 167 194 121 664 104 506 17 158 45 530 34 364 11 166
21-24 51 254 37 358 32 415 4 943 13 896 10 108 3 788
25-29 26 842 18 458 16 341 2 117 8 384 5 974 2 410
30-34 13 136 8 400 7 604 796 4 736 3 410 1 326
35-39 8 876 5 312 4 943 369 3 564 2 568 996
40-49 13 957 6 641 6 323 318 7 316 5 702 1 614
50- 16 014 3 519 3 390 129 12 495 10 525 1 970
1) Ml. rekisteröidyt parit ja saman sukupuolen avioparit.

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017, Liitetaulukko 13. Perheet lasten ikäryhmien ja perhetyypin mukaan 31.12.2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_013_fi.html