Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 17.6.2010

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 226 000 pakkokeinoa vuonna 2009

Tilastokeskuksen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 226 000 pakkokeinoa vuonna 2009. Määrä on 12 000 edellisvuotta vähemmän. Pakkokeinoista 39 prosenttia eli 88 000 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinolajeissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta tai rikosprosessin turvaamisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, 43 000 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, 31 000 tapausta sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko, 39 000 tapausta.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2009

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2009

Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 14 000. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä väheni 1 000:lla vuodesta 2008. Pääosin määrän väheneminen johtui tutkittujen DNA-tunnisteiden määrän laskusta. Takavarikkoja tehtiin 23 000 eli lisäystä edellisestä vuodesta oli 2 000. Päihtyneenä säilöön otettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun. Niitä ilmeni 88 000 vuonna 2009, kun edellisvuoden vastaava luku oli 95 000. Naisiin kohdistettiin 27 000 pakkokeinoa eli 12 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.


Lähde: Pakkokeinot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (200,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2009/pkei_2009_2010-06-17_tie_001_fi.html