Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 1.6.2011

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 215 000 pakkokeinoa vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 215 000 pakkokeinoa vuonna 2010. Määrä oli 10 000 edellisvuotta vähemmän. Pakkokeinoista runsas kolmannes eli 80 000 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinolajeissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta tai rikosprosessin turvaamisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, 42 000 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, 32 000 tapausta sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko, 40 000 tapausta.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2010

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2010

Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 12 000. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuodesta 2009. Takavarikkoja tehtiin 23 000, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Päihtyneenä säilöön otettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun. Niitä ilmeni 80 000 vuonna 2010, kun edellisvuoden vastaava luku oli 88 000. Naisiin kohdistettiin 26 000 pakkokeinoa eli 12 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.


Lähde: Pakkokeinot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2010/pkei_2010_2011-06-01_tie_001_fi.html