Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, heinäkuu

Julkaistu: 15.7.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 helmi-huhtikuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa ripeimmin eli 4,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto suureni 1,8 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimiala 4,0 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2003 8-10/2003 11/2003-1/2004 2-4/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 2,6 4,1 5,4 3,4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,7 1,3 1,9 1,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,7 5,3 7,5 4,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
1,7 2,8 3,5 2,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,1 4,6 6,3 4,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, ulla.virtanen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 15.7.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/04/plv_2004_04_2004-07-15_tie_001.html