Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2013-07-12)
HIJLMNRS Muut palvelut 11/2012 3,7 3,5 -0,2
12/2012 -1,1 -0,7 0,4
01/2013 6,1 4,7 -1,4
02/2013 0,2 -0,7 -0,9
03/2013 -2,2 -2,7 -0,5
H Kuljetus ja varastointi 11/2012 2,2 2,3 0,1
12/2012 -2,7 -1,7 1,0
01/2013 5,5 4,1 -1,4
02/2013 -1,6 -1,9 -0,3
03/2013 -5,2 -5,2 0,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11/2012 6,1 5,5 -0,6
12/2012 -0,2 0,2 0,4
01/2013 2,4 1,2 -1,2
02/2013 1,6 0,8 -0,8
03/2013 -1,5 -1,6 -0,1
J Informaatio ja viestintä 11/2012 5,2 4,2 -1,0
12/2012 -1,1 -1,4 -0,3
01/2013 7,8 7,6 -0,2
02/2013 -0,2 -0,6 -0,4
03/2013 -1,3 -1,5 -0,2
L=68 Kiinteistöalan toiminta 11/2012 9,2 10,1 0,9
12/2012 0,7 0,9 0,2
01/2013 7,3 6,7 -0,6
02/2013 6,3 5,1 -1,2
03/2013 4,0 3,2 -0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 11/2012 2,0 1,5 -0,5
12/2012 -0,4 0,0 0,4
01/2013 4,5 0,9 -3,6
02/2013 1,3 -1,5 -2,8
03/2013 -4,3 -5,8 -1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11/2012 3,4 3,6 0,2
12/2012 0,3 0,6 0,3
01/2013 4,9 3,7 -1,2
02/2013 -0,9 -1,6 -0,7
03/2013 -3,6 -3,9 -0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 11/2012 0,4 -0,1 -0,5
12/2012 -2,3 -1,2 1,1
01/2013 9,9 8,1 -1,8
02/2013 -1,6 -2,3 -0,7
03/2013 7,8 7,0 -0,8
S Muu palvelutoiminta 11/2012 3,1 3,5 0,4
12/2012 -3,9 -4,1 -0,2
01/2013 10,1 7,1 -3,0
02/2013 1,0 -1,4 -2,4
03/2013 0,1 -2,0 -2,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2009 -1,0 1,0
2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2009 -0,5 0,6
2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2009 -0,4 0,5
2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
J Informaatio ja viestintä 2009 -1,1 1,2
2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2009 -1,9 2,3
2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2009 -2,1 2,1
2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2009 -1,2 1,2
2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 2009 0,0 0,5
2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
S Muu palvelutoiminta 2009 -0,7 1,1
2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2013, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2013/04/plv_2013_04_2013-07-12_rev_001_fi.html