Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2013-09-13)
HIJLMNRS Muut palvelut 01/2013 6,1 4,7 -1,4
02/2013 0,2 -0,8 -1,0
03/2013 -2,2 -2,6 -0,4
04/2013 5,8 4,9 -0,9
05/2013 1,7 1,6 -0,1
H Kuljetus ja varastointi 01/2013 5,5 4,1 -1,4
02/2013 -1,6 -1,6 0,0
03/2013 -5,2 -5,0 0,2
04/2013 3,6 3,1 -0,5
05/2013 -0,1 0,0 0,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 01/2013 2,4 1,2 -1,2
02/2013 1,6 0,4 -1,2
03/2013 -1,5 -2,3 -0,8
04/2013 3,1 1,6 -1,5
05/2013 2,2 2,2 0,0
J Informaatio ja viestintä 01/2013 7,8 7,4 -0,4
02/2013 -0,2 -0,8 -0,6
03/2013 -1,3 -1,4 -0,1
04/2013 6,2 5,5 -0,7
05/2013 2,7 2,7 0,0
L=68 Kiinteistöalan toiminta 01/2013 7,3 6,5 -0,8
02/2013 6,3 4,9 -1,4
03/2013 4,0 2,8 -1,2
04/2013 8,0 7,5 -0,5
05/2013 6,3 5,6 -0,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 01/2013 4,5 1,3 -3,2
02/2013 1,3 -1,5 -2,8
03/2013 -4,3 -5,4 -1,1
04/2013 10,4 9,4 -1,0
05/2013 0,5 0,5 0,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 01/2013 4,9 4,0 -0,9
02/2013 -0,9 -1,7 -0,8
03/2013 -3,6 -3,7 -0,1
04/2013 3,0 1,6 -1,4
05/2013 0,3 0,3 0,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 01/2013 9,9 8,1 -1,8
02/2013 -1,6 -2,3 -0,7
03/2013 7,8 6,6 -1,2
04/2013 9,5 9,4 -0,1
05/2013 7,0 7,4 0,4
S Muu palvelutoiminta 01/2013 10,1 7,2 -2,9
02/2013 1,0 -1,7 -2,7
03/2013 0,1 -2,7 -2,8
04/2013 6,4 1,9 -4,5
05/2013 3,3 -1,3 -4,6
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
J Informaatio ja viestintä 2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
S Muu palvelutoiminta 2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2013, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2013/06/plv_2013_06_2013-09-13_rev_001_fi.html