Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2015-07-14)
HIJLMNRS Muut palvelut 11/2014 2,6 2,4 -0,2
12/2014 5,6 4,7 -0,9
01/2015 2,4 1,2 -1,2
02/2015 5,5 3,7 -1,8
03/2015 7,3 6,8 -0,5
H Kuljetus ja varastointi 11/2014 -4,1 -3,9 0,2
12/2014 2,4 3,0 0,6
01/2015 -3,3 -3,9 -0,6
02/2015 -0,5 -1,6 -1,1
03/2015 3,1 2,9 -0,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11/2014 -1,7 -2,7 -1,0
12/2014 4,7 2,1 -2,6
01/2015 1,4 0,6 -0,8
02/2015 6,1 3,6 -2,5
03/2015 1,8 1,7 -0,1
J Informaatio ja viestintä 11/2014 8,1 7,2 -0,9
12/2014 11,8 11,8 0,0
01/2015 9,7 9,0 -0,7
02/2015 14,6 13,1 -1,5
03/2015 17,2 16,5 -0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 11/2014 19,5 18,9 -0,6
12/2014 4,1 1,8 -2,3
01/2015 1,3 -0,2 -1,5
02/2015 3,7 2,0 -1,7
03/2015 5,0 4,2 -0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 11/2014 3,6 3,4 -0,2
12/2014 4,7 3,0 -1,7
01/2015 1,8 -0,5 -2,3
02/2015 5,9 3,6 -2,3
03/2015 9,9 8,9 -1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11/2014 -1,3 -0,2 1,1
12/2014 4,7 3,6 -1,1
01/2015 0,4 -0,8 -1,2
02/2015 2,6 0,5 -2,1
03/2015 5,4 4,7 -0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 11/2014 -0,7 -0,9 -0,2
12/2014 4,4 3,7 -0,7
01/2015 11,2 10,4 -0,8
02/2015 11,7 9,7 -2,0
03/2015 0,9 0,8 -0,1
S Muu palvelutoiminta 11/2014 -2,9 -2,4 0,5
12/2014 4,7 3,2 -1,5
01/2015 0,0 -1,4 -1,4
02/2015 0,2 -2,6 -2,8
03/2015 2,1 1,5 -0,6
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informaatio ja viestintä 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Muu palvelutoiminta 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Mustonen 029 551 3326, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2015/04/plv_2015_04_2015-07-14_rev_001_fi.html