Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2016-08-15)
HIJLMNRS Muut palvelut 12/2015 5,9 5,7 -0,2
01/2016 2,5 0,9 -1,6
02/2016 5,8 4,4 -1,4
03/2016 3,2 2,1 -1,1
04/2016 5,3 4,9 -0,4
H Kuljetus ja varastointi 12/2015 -1,1 -1,0 0,1
01/2016 -0,9 -1,7 -0,8
02/2016 3,4 2,9 -0,5
03/2016 -2,5 -3,6 -1,1
04/2016 1,3 1,3 0,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12/2015 8,3 9,4 1,1
01/2016 4,3 1,6 -2,7
02/2016 8,3 6,1 -2,2
03/2016 4,5 2,8 -1,7
04/2016 10,5 9,7 -0,8
J Informaatio ja viestintä 12/2015 4,5 4,3 -0,2
01/2016 -0,1 -1,3 -1,2
02/2016 -1,0 -2,9 -1,9
03/2016 2,1 1,5 -0,6
04/2016 1,7 1,3 -0,4
L=68 Kiinteistöalan toiminta 12/2015 17,2 16,8 -0,4
01/2016 3,5 2,5 -1,0
02/2016 5,6 3,9 -1,7
03/2016 4,3 3,9 -0,4
04/2016 5,6 4,7 -0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 12/2015 6,5 5,3 -1,2
01/2016 10,7 6,7 -4,0
02/2016 12,9 10,7 -2,2
03/2016 7,3 5,5 -1,8
04/2016 10,3 9,8 -0,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12/2015 8,5 7,6 -0,9
01/2016 7,2 5,3 -1,9
02/2016 12,3 10,9 -1,4
03/2016 9,1 8,1 -1,0
04/2016 11,3 10,8 -0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 12/2015 8,7 9,1 0,4
01/2016 -0,4 -2,1 -1,7
02/2016 9,9 9,1 -0,8
03/2016 9,6 8,7 -0,9
04/2016 5,7 5,2 -0,5
S Muu palvelutoiminta 12/2015 6,4 5,4 -1,0
01/2016 -1,1 -1,9 -0,8
02/2016 7,1 6,1 -1,0
03/2016 2,4 0,9 -1,5
04/2016 6,6 6,3 -0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Kuljetus ja varastointi 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informaatio ja viestintä 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Muu palvelutoiminta 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2016/05/plv_2016_05_2016-08-15_rev_001_fi.html