Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2018, syyskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2018-04-12)
HIJLMNRS Muut palvelut 08/2017 7,7 7,1 -0,6
09/2017 5,5 5,1 -0,4
10/2017 7,5 7,1 -0,4
11/2017 8,1 7,4 -0,7
12/2017 3,6 4,2 0,6
H Kuljetus ja varastointi 08/2017 7,6 7,4 -0,2
09/2017 5,4 5,1 -0,3
10/2017 9,8 9,5 -0,3
11/2017 9,0 8,5 -0,5
12/2017 3,8 3,8 0,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 08/2017 6,9 6,9 0,0
09/2017 6,0 6,1 0,1
10/2017 4,3 4,7 0,4
11/2017 8,5 9,2 0,7
12/2017 9,2 9,5 0,3
J Informaatio ja viestintä 08/2017 5,2 5,2 0,0
09/2017 2,6 3,1 0,5
10/2017 3,9 3,9 0,0
11/2017 3,9 3,1 -0,8
12/2017 2,8 3,5 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 08/2017 7,0 6,3 -0,7
09/2017 4,3 4,0 -0,3
10/2017 5,7 4,5 -1,2
11/2017 7,1 5,6 -1,5
12/2017 0,1 1,0 0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 08/2017 10,7 8,5 -2,2
09/2017 5,9 4,1 -1,8
10/2017 7,9 7,0 -0,9
11/2017 11,2 9,6 -1,6
12/2017 4,5 5,2 0,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 08/2017 10,0 9,3 -0,7
09/2017 11,2 10,7 -0,5
10/2017 14,3 13,5 -0,8
11/2017 11,8 10,8 -1,0
12/2017 5,7 6,1 0,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 08/2017 8,0 7,8 -0,2
09/2017 6,0 5,6 -0,4
10/2017 3,6 4,1 0,5
11/2017 7,3 7,3 0,0
12/2017 1,9 3,6 1,7
S Muu palvelutoiminta 08/2017 3,5 2,6 -0,9
09/2017 2,0 0,5 -1,5
10/2017 5,2 4,8 -0,4
11/2017 4,2 4,2 0,0
12/2017 0,3 1,2 0,9
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 0,9
H Kuljetus ja varastointi 2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
2016 -0,4 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
2016 -0,7 0,7
J Informaatio ja viestintä 2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
2016 -0,6 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
2016 -1,6 1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
2016 -2,1 2,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
2016 -1,2 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
2016 -0,7 0,8
S Muu palvelutoiminta 2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
2016 -0,8 0,8
1) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2018, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2018/01/plv_2018_01_2018-04-12_rev_001_fi.html