Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden tunnuslukuja koulutusasteen mukaan vuonna 2015

Koulutusaste Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Palkansaajien lukumäärä 1. desiili Mediaani 9. desiili Keskiarvo
Ylempi perusaste 127 810 1 878 2 569 3 992 2 822
Keskiaste 557 525 2 003 2 625 3 889 2 831
Alin korkea-aste 186 705 2 313 3 077 4 839 3 394
Alempi korkeakouluaste 242 922 2 313 3 126 4 945 3 427
Ylempi korkeakouluaste 227 232 2 800 4 042 6 664 4 489
Tutkijakoulutusaste 23 505 3 479 4 907 7 931 5 420
Yhteensä 1 365 699 2 108 2 963 4 968 3 333

Lähde: Palkkarakenne 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2015, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden tunnuslukuja koulutusasteen mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2016-09-29_tau_001_fi.html