Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Puukauppa -tilaston sivuilla.

Suomen virallinen tilasto

Puun hinnat metsäkeskuksittain

Tuottaja:
Metsäntutkimuslaitos
Tiedot: Puun hinnat metsäkeskuksittain
www.metla.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.metla.fi
Kuvaus: Tilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun vuosittaisia hintatietoja, jotka perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain (6) ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakaupat). Aluejakona käytetään metsäkeskuksia (13). Tiedot perustuvat Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tekemiin puukauppoihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: metsätalous, hinnat, puukauppa, kantohinnat, hankintahinnat, tukkipuu, kuitupuu.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Puun hinnat metsäkeskuksittain [verkkojulkaisu].
Helsinki: Metsäntutkimuslaitos [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/puhmk/index.html