Liitetaulukko 8. Rahoitustaloustoimet sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi Velkojen nettohankinta Rahoitusvarojen nettohankinta Rahoitustaloustoimet, netto
 
Yritykset ja asuntoyhteisöt 2006 19 282 19 939 657
2007 23 359 23 327 -32
2008 35 290 29 094 -6196
2009 -7 273 -10 537 -3264
Keskuspankki 2006 837 978 141
2007 3 176 3 372 196
2008 6 108 6 320 212
2009 4 283 4 449 166
Muut rahalaitokset 2006 30 668 31 166 498
2007 29 003 28 060 -943
2008 32 246 32 849 603
2009 13 398 14 387 989
Muut rahoituslaitokset 2006 9 123 9 673 550
2007 3 724 3 943 219
2008 -5 340 -4 313 1027
2009 8 468 8 170 -298
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 2006 -316 117 433
2007 15 266 251
2008 184 -269 -453
2009 -158 -285 -127
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2006 1 495 1 433 -62
2007 1 240 975 -265
2008 1 207 1 347 140
2009 2 878 2 622 -256
Julkisyhteisöt 2006 -809 5 973 6782
2007 -164 9 206 9370
2008 788 8 601 7813
2009 13 762 8 908 -4854
Kotitaloudet 2006 11 835 8 501 -3334
2007 9 806 6 766 -3040
2008 8 778 4 473 -4305
2009 4 051 6 123 2072
Ulkomaat 2006 37 115 31 689 -5426
2007 28 562 23 348 -5214
2008 14 747 14 906 159
2009 37 881 42 812 4 931

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2009, Liitetaulukko 8. Rahoitustaloustoimet sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_008_fi.html