Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velat, milj. euroa

Vaade Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velat yhteensä 91 685 101 245 109 666 113 733 120 514 127 086 133 513 136 483 142 153 147 302
Lainavelat 84 008 93 210 100 057 105 399 112 021 118 264 124 520 127 758 132 422 137 689
Muut velat 7 677 8 035 9 609 8 334 8 493 8 822 8 993 8 725 9 731 9 613

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015, Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velat, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_002_fi.html