Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/laa.html