Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 23.9.2016

Yrityssektorin voitot ja investoinnit kasvussa vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä

Yrityssektorin voittoaste kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin arvonlisäyksen kasvaessa palkansaajakorvauksia nopeammin. Yritysten investointiaste kasvoi myös selvästi edellisestä neljänneksestä. Kotitaloussektorin säästämisaste heikkeni toisella vuosineljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kulutusmenojen vahvan kasvun seurauksena. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo heikkeni hieman vuodentakaiseen arvoon verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 1,4 prosenttiyksiköllä päätyen 26,6 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä päätyen 26,7 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste laski huhti-kesäkuussa 1,7 prosenttiyksiköllä 0,0 prosenttiin. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 11,2 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste on kasvanut nyt neljän neljänneksen ajan. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo laski hintojen muutoksesta puhdistettuna 0,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (379,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/02/sekn_2016_02_2016-09-23_tie_001_fi.html