Suomen virallinen tilasto

Siviilisäädyn muutokset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Avioituvuuden aleneminen kiihtyi
14.11.2019
Tilastokeskuksen mukaan avioituvuuden aleneminen voimistui vuonna 2018. Koko maan tasolla eri sukupuolta olevien parien avioituvuuden suunta on ollut jo yli vuosikymmenen vähenevä. Viime vuosina avioituvuuden vähentymistä on hidastanut uudelleenavioituvuuden pysyminen ennallaan. Vuonna 2018 uudelleenavioituvuuskin aleni, ja kun avioituvuus ensimmäiseen avioliittoon jatkoi vähenemistään, kääntyi koko avioituvuus aiempaa jyrkempään laskuun. Kuviossa esitetään naisten avioituvuuden kehitystä, koska se on samanlainen kuin miesten. Miesten mukaan lasketut luvut ovat vain suuremmat kuin naisten.

Seuraava julkistus:
8.5.2020

Kuvaus: Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla. Tilastossa ovat niiden avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden alkamiset ja päättymiset, joissa vähintään toinen puolisoista tai osapuolista asuu tapahtumahetkellä vakinaisesti Suomessa. Siviilisäätyjä ovat naimaton, naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta ja leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: avioero, avioeronneisuus, avioituvuus, avioliitto, ero rekisteröidystä parisuhteesta, eronneisuus, lesket, leskeytyminen, parisuhde, rekisteröity parisuhde, rekisteröityjen parisuhteiden eronneisuus, siviilisääty, väestönmuutokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index.html