Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet ingångna äktenskap minskade betydligt
18.6.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 23 799 äktenskap år 2018, året innan var antalet 26 542. Antalet ingångna äktenskap minskade med 2 743 under ett år. Totalt ingicks 23 412 äktenskap där makarna var av olika kön, vilket var 2 576 färre än året innan. Personer av samma kön ingick 387 äktenskap, medan antalet året innan under tio månader var 554 äktenskap. Ändringen av äktenskapslagen, enligt vilken personer av samma kön ingår äktenskap, trädde i kraft 1.3.2017.

Nästa offentliggörande:
14.11.2019

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html