Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I Österbotten gifter man sig tidigare än i andra landskap
14.11.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar var den genomsnittliga åldern för både kvinnor och män vid första äktenskapet lägst i Österbottens fyra landskap år 2017. Yngst var man i Mellersta Österbotten, där den genomsnittliga åldern hos kvinnor som ingick sitt första äktenskap var 29,7 år och hos män 31,3 år. Av landskapen i Fastlandsfinland var kvinnorna i Lappland i genomsnitt äldst vid första äktenskapet, 33,3 år. På motsvarande sätt var männen i genomsnitt äldst i Kajanaland, 36,1 år Äldre än i Lappland och Kajanaland var kvinnor och män på Åland när de ingick sitt första äktenskap, kvinnor i genomsnitt 36,8 år och män 38,3 år. Koko maassa ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli naisilla 31,7 ja miehillä 33,9 vuotta.

Nästa offentliggörande:
8.5.2019

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html