Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet ingångna äktenskap minskade ytterligare
8.5.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 22 296 äktenskap år 2019, året innan var antalet 23 799. Antalet ingångna äktenskap minskade med 1 503 under ett år, vilket dock är klart mindre än fjolårets 2 743. Totalt ingicks 21 920 äktenskap där makarna var av olika kön, vilket är 1 492 färre än året innan. Personer av samma kön ingick 376 äktenskap, året innan var det 11 fler.

Nästa offentliggörande:
12.11.2020

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html