Suomen virallinen tilasto

Ulkomaiset suorat sijoitukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen laskivat vuonna 2018
30.9.2019
Ulkomailta Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten arvo laski vuoden 2018 aikana 75,0 mrd. eurosta 62,4 mrd. euroon. Rahoitustaloustoimina Suomeen tehtiin sijoituksia nettomääräisesti -2,1 mrd. euron arvosta eli sijoituksia vähennettiin. Suorien sijoitusten kannan lasku selittyy kuitenkin pääosin arvostuserien muutoksella -10,5 mrd euroa.

Seuraava julkistus:
30.9.2020

Kuvaus: Suorat sijoitukset Suomeen kuvaa sitä pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut Suomessa sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Suorat sijoitukset ulkomaille vastaavasti kuvaa sitä pääomaa, jonka suomalainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut ulkomailla sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Tilaston laatiminen perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (184/2005), jossa säädetään maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista tilastoista. Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden globaalistumisen astetta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, maksutase, globalisaatio, konsernit, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/index.html