Finlands officiella statistik

Utländska direktinvesteringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska direktinvesteringar i utlandet minskade något år 2017
31.10.2018
I slutet av år 2017 var värdet av beståndet av direktinvesteringar i utlandet 102,7 miljarder euro, varav andelen eget kapital var 114,5 miljarder euro och värdet av investeringar som hänförs till främmande kapital -11,8 miljarder euro. Investeringsbeståndet sjönk med 0,2 miljarder euro från året innan. År 2017 gjordes direkta investeringar från Finland till utlandet på netto -0,3 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
30.9.2019

Beskrivning: Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk placerare har direktinvesterat i en enhet i utlandet som placeraren har kontroll eller inflytande över. Framställningen av statistiken baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005) om statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Med hjälp av uppgifterna i statistiken kan man bedöma ekonomins globaliseringsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, betalningsbalans, koncerner, globalisering, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/index_sv.html