Finlands officiella statistik

Utländska direktinvesteringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska direktinvesteringar i Finland minskade år 2018
30.9.2019
Under år 2018 minskade värdet av utländska direktinvesteringar i Finland från 75,0 miljarder euro till 62,4 miljarder euro. Utländska direktinvesteringar som finansiella transaktioner i Finland gjordes till ett värde av -2,1 miljarder euro, netto, vilket var en minskning av investeringarna. Minskningen av stocken av direktinvesteringar förklaras dock huvudsakligen med förändringar av värderingsposter -10,5 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
30.9.2020

Beskrivning: Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk placerare har direktinvesterat i en enhet i utlandet som placeraren har kontroll eller inflytande över. Framställningen av statistiken baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005) om statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Med hjälp av uppgifterna i statistiken kan man bedöma ekonomins globaliseringsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, betalningsbalans, koncerner, globalisering, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/index_sv.html