Julkaistu: 11.5.2007

Vuonna 2006 käytiin 97 työtaistelua

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytiin viime vuonna 97 työtaistelua. Työtaistelut olivat kahta ylityökieltoa lukuun ottamatta kaikki lakkoja eli työntekijäpuolen järjestämiä työnseisauksia. Työtaistelujen lukumäärä oli vain runsas neljännes edellisvuodesta, mutta vastasi viimeisten viidentoista vuoden normaalia tasoa. Työtaisteluissa osallisina oli noin 48 tuhatta työntekijää ja menetettyjä työpäiviä oli noin 85 000. Sekä osallistuneiden työntekijöiden että menetettyjen työpäivien määrät olivat normaalia viime vuosien tasoa.

Ylivoimaisesti suurin osa työtaisteluiden työpäivämenetyksistä tapahtui alkuvuonna. Suurimmat työtaistelut käytiin paperitehtaissa. Toukokuussa järjestetyssä määräaikaisessa lakossa vastustettiin Voikkaan paperitehtaan sulkemista. Metsäteollisuuden lakossa menetettiin lähes 40 000 työpäivää. Työpäivämenetykset olivat kuitenkin pieniä verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin pelkästään paperiteollisuudessa menetettiin yli 600 000 työpäivää. Maaliskuussa lakkoiltiin autoliikenteessä työehtosopimusneuvottelujen epäonnistuttua. Lakossa menetettiin lähes 30 000 työpäivää.

Lukumääräisesti yli puolet työtaisteluista käytiin metalliteollisuudessa, jossa niitä oli 60 kappaletta. Metallin alatoimialoista eniten työtaisteluja oli perusmetallien valmistuksessa, jossa niitä oli 15. Muista toimialoista työtaisteluita oli eniten elintarviketeollisuudessa (11) ja paperiteollisuudessa (9).

Työtaistelujen syy oli 27 kertaa palkkavaatimus, 22 kertaa työnjohto ja 21 työvoiman vähennys tai sen uhka.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja oli perinteiseen tapaan eniten Länsi-Suomen läänissä, jossa oli niitä oli 34 kappaletta. Lapin läänistä ei tilastoitu yhtään työtaistelua ja Itä-Suomen läänissä oli vain yksi työtaistelu.

Työtaistelut vuosina 2000-2006

Vuosi Lukumäärä Osalliset palkansaajat Menetetyt työpäivät
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075

Lähde: Työtaistelut 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235 palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 11.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 04 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2006/04/tta_2006_04_2007-05-11_tie_001.html