Julkaistu: 28.4.2015

Vuonna 2014 käytiin 128 työtaistelua

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 128 työtaistelua vuonna 2014. Työtaisteluja oli hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä oli 121 kappaletta. Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli noin 69 000 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 40 500.

Vuonna 2014 osallisten työntekijöiden lukumäärä oli 69 248, mikä on lähes 50 000 enemmän kuin edellisvuonna. Osallisia työntekijöitä on viimeksi ollut enemmän vuonna 2010. Eniten osallisia työntekijöitä on 2000-luvulla ollut vuonna 2010 ja vähiten vuonna 2012.

Osalliset työntekijät vuosina 2000-2014

Osalliset työntekijät vuosina 2000-2014

2000-luvulla eniten työtaisteluja on ollut vuonna 2005, jolloin työtaisteluja oli 365 ja vähiten vuonna 2002, jolloin työtaisteluja oli 76. Menetettyjä työpäiviä oli 40 526 vuonna 2014, lukumäärä kasvoi noin 14 500 työpäivällä edellisvuoteen verrattuna. 2000-luvulla menetettyjä työpäiviä on ollut eniten vuonna 2005 ja vähiten vuonna 2008.

Työtaistelut vuosina 2000-2014

Vuosi Työtaisteluja Osalliset yhteensä Menetettyjä työpäiviä
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 526 314 667
2011 163 59 164 127 758
2012 86 14 984 17 254
2013 121 19 567 25 999
2014 128 69 248 40 526

Tukitoimenpide oli usein syynä työtaisteluun

Vuonna 2014 noin kolmasosassa työtaisteluista syynä oli työvoiman vähennys tai sen uhka. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat tukitoimenpide, työnjohto ja palkkaus. Kun tarkastellaan koko 2000-lukua, tukitoimenpide on ollut useammin syynä työtaisteluun ainoastaan vuonna 2005. Muina vuosina tukitoimenpide on ollut syynä yleensä alle kymmenessä työtaistelussa.

Työtaistelujen syyt vuonna 2014

Työtaistelun syy Työtaistelujen lukumäärä Osuus, %
Työvoiman vähennys tai sen uhka 37 28,9
Työnjohto 26 20,3
Palkkaus 14 10,9
Alan työehtosopimus 11 8,6
Tukitoimenpide 28 21,9
Työolosuhteet 1 0,8
Muu syy tai syytä ei ilmoitettu 11 8,6
Kaikki yhteensä 128 100,0

Vuonna 2014 työtaisteluista suurin osa (103 kpl) oli lakkoja. Suurin yksittäinen lakko oli rakennusalan lakko elokuussa. Lakolla haluttiin ilmaista, että aikeita nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa ei hyväksytä. Saartoja oli yksitoista ja ylityökieltoja kuusi.

Työtaisteluista yli puolet (76 kpl) käytiin teollisuudessa, jossa työpäivämenetykset kattoi 36 prosenttia kaikista työpäivämenetyksistä. Teollisuuden alatoimialoista eniten työtaisteluja käytiin paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Teollisuuden jälkeen eniten työtaisteluja käytiin päätoimialoista kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Tampereella ja Helsingissä. Työtaisteluista 18 käytiin useamman kuin yhden kunnan alueella.

Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Muille neljänneksille työtaisteluiden lukumäärä jakautuu tasaisesti. Työpäivämenetyksiä oli eniten vuoden kolmannella neljänneksellä ja toiseksi eniten toisella neljänneksellä.


Lähde: Työtaistelut 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2014/tta_2014_2015-04-28_tie_001_fi.html